Baráth Mária: A Tél örömkönnyei (mese)

Megjelent: 2018. július 18. Kategória: Baráth Mária, Hivatásos illusztrátor rajzával, Mese

Az Ősz fogta kiskosarát, teletöltötte zamatos almával, illatos körtével és mézédes szőlővel, azután magára terítette horgolt vállkendőjét, majd lassú léptekkel útra kelt. Amerre járt, aranysárga ruhába öltöztek a fák, a szellő hárfán muzsikált és táncra hívta a faleveleket. Egyre hűvösebbre fordult az idő, amikor szembetalálkozott bátyjával, a Téllel. Néhány kedves szót váltottak, azután elbúcsúztak egymástól.

A Tél egy nagy zsákot cipelve görnyedten lépkedett. A verebek, a cinegék és a feketerigók kíváncsian követték.

Mi lehet a zsákban? – faggatták a fákat.

Mi lehet a zsákban? – kérdezték a fűszálakat.

Remélem, jó meleg takaró! – ásítoztak a fák és a bágyadt fűszálak.

Teljesült a vágyuk, a következő napon fehér ruhás tündérkék kecsesen lebegve táncoltak, majd földet érve meghajoltak. Egy kisfiú a jó meleg szobából sietve kiszaladt.

Hull a hó! – ujjongott. Könnyedén körbe-körbe forgott, karjaival mintha átölelne egy hópille-kisleányt, keringőzött a hóesésben. Szeme a csillagoknál is fényesebben ragyogott. Arcán piroslott az őszinte öröm. Ennek láttán olyannyira meghatódott a Tél, hogy elfelejtette becsukni a zsák száját, s egyre csak hullt a hó. Belepte a fűszálakat, a bokrokat és a fák csupasz ágait. Az emberek mérgelődtek:

Havat lapátolunk reggel! Havat seprünk délben! Havat hányunk este!

Csak a kisfiú örült, hanyagul nyakára tekert csíkos sáljában állt a hóesésben és felkacagott, amikor egy-egy virgonc hópihe megcsiklandozta az orrát.

Buzgón hívta apukáját, aki gyorsan kint is termett, és a fiúcska buksijára sapkát húzott. Együtt építettek egy hóembert: először gyúrtak kis labdacsot, azután addig görgették, míg hatalmas labdává nem nőtt. Erre ráhelyeztek egy kisebb hógömböcöt, majd arra egy még kisebbet.

A kisfiú szapora léptekkel bement a házba. Egyik kezében egy pöttyös fazékkal, másikban egy sárgarépával tért vissza.

Ez a répa lesz a hóember orra! – mondta nagy lelkesedéssel. A fazekat meg a fejére tesszük!

Apukája egy ütött-kopott seprűt is kerített:

Ezzel fog majd söprögetni – nevetett. Ezen a Tél is elmosolyodott.

Az udvar ékességeként álldogált a délceg hóember, szénfekete szemeivel gyönyörködött a kéményből felszálló bodros füstfelhőben. Az éhes madarak gyakran meglátogatták, bizakodva magot kerestek a söprűjén. A kisfiú is nap, mint nap megnézte, hogy van, illedelmesen köszönt neki, néhány becses szót szólt hozzá.

Idén korábban érkezik a tavasz – mondogatták az emberek. S valóban, a napsugarak átszöktek a szürke felhőpaplan résein, és lágyan megsimogatták a fákat, azok erre felébredtek, hosszas nyújtózkodás közben ledobták magukról a fehér takarót.  A hóember öltönyén is csillogtak a hókristályok, egyre szűkebbnek érezte ünneplő ruháját, a pöttyös fazék félrecsúszott a fején, s napról napra erőtlenebbül tartotta söprűjét, nem értette, mi történik vele. A fiú tehetetlenül állt előtte, majd hirtelen mozdulattal átkarolta. Sokáig tartotta barátságos ölelésében. Amikor halovány arcával hozzásimult a gyengülő hóemberéhez, azt kellemes melegség járta át.

Mindig emlékezni fogok rád! – súgta a fülébe.

A Tél meghatódva nézte őket, arcán gördülő örömkönnyekkel lassan elindult, hogy átadja helyét testvérének, a Tavasznak. Nem maradt más utána, csak egy üres zsák, számtalan kristálytócsa és egy kedves emlék.

© Ocskai Gabriella textilképe