Lelkes Miklós: A hazugok (mese)

Megjelent: 2017. december 5. Kategória: Lelkes Miklós, Mese

Három lovas tartott Ördöngóciából Dörgöngócia felé. Már túljártak Ördöngócia határán, amikor egyikük így szólt:

Dörgöngócia királya nem kedveli Ördöngócia fejedelmét. Ebből mi hasznot húzhatunk. Panaszkodjunk, hogy milyen rosszul bántak velünk Ördöngóciában! Mit tudja a király, hogy mi az igazság! Így majd megvendégel minket, lehet, hogy pénzzel is ellát, nem kell a saját erszényünket apasztani.

A másik két utazó, aki szintén nagyon kapzsi volt és pénzért sok mindenre képes, helyeslően bólogatott.

Hamarosan ott álltak Dörgöngócia királya előtt és megkezdődött a színjáték.

Felséges Uram, el sem tudja képzelni, mint éheztettek bennünket Ördöngóciában! siránkozott az egyik fösvény.

A lovainkat is koplaltatták! Minket meg agyonhajszoltak, agyondolgoztattak a kutya nehéz munkában! panaszkodott a másik.

Az utolsó rézfillérünkből is kiforgattak! Jaj! Jaj! nyöszörgött keserves képpel a harmadik.

A király ráncolódó homlokán megmozdult a korona. A haszonlesők ezt az együttérzés jelének vélték és újrakezdték a siránkozást.

Hát te mit szólsz mindehhez, Muki?! kérdezte a király az udvari bolondját.

Muki elővett egy óriási nagyítót, és azon keresztül sokáig vizsgálgatta a három utazót. A végén tudós képet vágott és kijelentette:

Ezek nagyon dicsérendő, ügyes emberek! A sok éhezés ellenére olyan kövérek tudtak maradni, mintha Eszemiszomországban éltek volna. Láttam a lovaikat, azok is jól tápláltak. Kezükön a sok és kemény munka meg sem látszik: puha, kövér, sima bőrű mindegyiküké. Dagadó zsebük pedig azt sejteti, hogy az utolsó rézfillérükből kiforgatták ugyan őket, de az aranyaikból-ezüstjeikből nem sikerült. Dicsérd meg őket, felséges királyom!

Dörgöngócia királya jót nevetett, vállon veregette Mukit, és így szólt az utazókhoz:

No, ti valóban megérdemlitek a dicséretet! Kaptok is mindenféle jót királyi asztalomról. Egyetek, igyatok a sok éhezés után!

Ezt követően a szolgák felé fordult:

Kísérjétek ki ezt a három embert a disznóólba, ott terítsetek meg nekik, és kapjanak bőven a maradékból! Legjobb, ha a disznókkal együtt lakomáznak, ez lesz a hozzájuk méltó társaság!

© Nagy Judit illusztrációja

Értékeld az illusztrációt: 12345 (33 értékelés, átlag: 4,12 out of 5)